Metro·Mix
Laboratori d’Urbanisme de Barcelona - DUTP
2021 - 2023 
Projecte Competitiu d’Investigació del Ministerio de Ciencia e Innovación
Autors: Carles Crosas, Eulàlia Gòmez i Enric Villavieja
www.metromix.es