Casa Jovara
Habitatge unifamiliar entre mitgeres. Rehabilitació
Calella (Barcelona)
2019 - 2020 
Promotor: Privat
Superfície construïda: 164 m2