Casa V
Habitatge unifamiliar aïllat. Obra nova 
Gandesa (Tarragona)
2021 - 2024
Promotor: Privat
Superfície construïda: 250 m2